Fear

1973

216 x 66 x 104 cm; wood, metal bell, rope

 

 

 

Photo by Marek Gardulski

Photo by Marek Gardulski

Photo by Marek Gardulski

Photo by Szymon Sokołowski

Photo by Szymon Sokołowski

Photo by Maciej Węgrzyn

Photo by Maciej Węgrzyn

Photo by Róża Pietruszewska

Photo by Róża Pietruszewska

Photo by Róża Pietruszewska

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś