Fifth Corner

1983

155 x 70 x 45 cm; plywood, polychrome

 

Krzysztofory Gallery, 1988, photo by Marek Gardulski

Photo by Jerzy Bartkowski

Photo by Leszek Fidusiewicz

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś