Format: Human

X – XI 1976

Stu Theater Gallery, Kraków [folder]
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś