Gender in art

15 V – 27 IX 2015

MOCAK Museum of Contemporary Art, Kraków [catalogue]
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś