Haltungen

25 III – 2 V 1997

City Museum of Art, Dresden
manifestation toast (23 III)
curator: Wojciech Stefanik
pARTICIPANTS: Janusz Bałdyga, Jerzy Bereś, Alojzy Gryt, Stanisław Dróżdż Józef Hałas, Hanna Łuczak, Paweł Jarodzki, Jarosław Kozłowski, Wojciech Stefanik, Ludwika Ogorzelec, Mirosław Filonik
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś