Hot Tears

1982

160 x 189 x 96 cm; plywood, metal kettle, gauze, stones, polychrome
(in the collection of the Migros Museum in Zurich)

 

Photo by Stefan Altenburger

Photo by Grzegorz Mart

Krzysztofory Gallery, Kraków 1988

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś