Infanta with Little Bell – the Cage

1997

112 x 67 x 67 cm; welded wire, chain, metal bell, plywood, bow, polychrome

 

 

Fot. Marek Gardulski

Fot. Jerzy Bartkowski

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś