Is a Woman a Human Being?

1972

102.5 x 58.5 x 38 cm; plywood, wood, glass, paper mâché, polychrome
( IN THE COLLECTION OF THE JACEK MALCZEWSKI MUSEUM IN RADOM)

 

Photo by Marek Gardulski

Photo by Maciej Węgrzyn

Photo by Maciej Węgrzyn

Photo by Maciej Węgrzyn

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś