Jerzy Bereś. Global Altar

2005

Krzysztofory Gallery, Kraków

 

Photo by Marek Gardulski

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś