Jerzy Bereś. I propose a judgment, a judgment of what you see at the moment

6 III – 25 IV 2015

Gallery of Contemporary Art in Opole [booklet]
curator: Jerzy Hanusek

 

Photo by Maciej Węgrzyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś