Jerzy Bereś. “Living Monument – Prophecy II 1968-1988”

17 XI – 12 XII 1993

BWA Gallery “Awangarda”, Wrocław
During the opening of the exhibition takes place Third Presentation of Alive Monument “Prophecy II”
 

 

curator: Wojciech Stefanik
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś