Jerzy Bereś. New Content

14 XI – 14 XII 1986

Krzysztofory Gallery, Kraków [catalogue]

 

ivitation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo by J. Krzyszkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś