Jerzy Bereś: Phantoms z 1963-66. Bettina Bereś: paintings from 1986-93

January / February 1994

Grodzka Gallery, Lublin

 

Photo by Andrzej Polakowski

 

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś