Jerzy Bereś. Sculptures

November / December 1991

BWA Gallery in Sandomierz [catalogue]
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś