Jerzy Bereś. Sculptures of Wood

 10 VI – 30 VII 2022

Dawid Radziszewski Gallery, Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś