Jerzy Bereś. Sculptures

V – VI 2002

Municipal Art Gallery in Zakopane
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś