Jerzy Bereś. Traces of the event of building a living monument Prophecy II

march 1988

Krzysztofory Gallery, Kraków
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś