Jerzy Bereś. Traces of the “Prophecy I” event

January 1968

Foksal Gallery, Warszawa
exhibition after the “Prophecy I” manifestation (6 I 1968)

 

Photo by Eustachy Kossakowski

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś