Jerzy Bereś, Zbigniew Warpechowski. Ablutions

30 I – 9 III 2014

State Art Gallery in Sopot [catalogue]
Curator: Dorota Grubba

 

Photo by Róża Pietruszewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś