June 1976 in Radom

1991

Jacek Malczewski District Museum, Radom
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś