Krakow Group. Works from 1957-1992

1992

TPSP Palace of Art, Kraków
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś