Lamentation

1976

113 x 165 x 83 cm; wooden sticks, canvas, paper mâché, stones

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś