Lollipop

1971

h 130 cm; WOOD, LEATHER, thread
(IN A PRIVATE COLLECTION)

 

 

 

 

Krzysztofory Gallery, Kraków, photo by Janusz Paszek

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś