Mangle

1974/1996

30 x 154 x 85 cm; wood, plywood, sponge covered with canvas, polychrome

 

 

Photo by Marek Gardulski

Photo by Maciej Węgrzyn

Photo by Jerzy Bartkowski

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś