Manifestations. Hommage for Jerzy Bereś

7-9 IX 2007

Baltic Art Gallery, Ustka [catalogue on CD]
manifestation material proof IV
CURATOR ZBIGNIEW WARPCHOWSKI
PERFORMANCES: JERZY BEREŚ (POLAND), ADVA DRORI (ISRAEL). ESTHER FERRER (FRANCE), OSAMU KURODA (JAPAN), SEIJI SHIMODA (JAPAN)
ART THEORISTS: JERZY HANUSEK, ANDRZEJ KOSTOŁOWSKI, JAN PRZEŁUSKI
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś