Maria Pinińska-Bereś 1931-1999

January 2000

Bielska BWA gallery, Bielsko-Biała

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś