Maria Pinińska-Bereś

20 V – 10 VI 2011

Piekary Gallery in Poznań; curator Cezary Pieczyński (catalogue)

 

Photo by Zygmunt Gajewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś