Maria Pininska-Bereś, Ryszard Kwiecień, Antoni Porczak

I 1976

 Rytm Gallery, Kraków Nowa Huta [catalogue]

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś