Material Proof: Out of Action

22 X 2000

Performance Art Center, Cultural Center, Lublin
as part of the European Festival of Performance Art and New Media “ArtKontakt” (X 2000)

 

Description of the manifestation (unfortunately, only in Polish for now):

W sali stoi stolik, na nim butelka Żubrówki, kieliszki i cięty kwiat.

Autor wchodzi na salę pchając przed sobą drewnianą konstrukcję na kołach. Kołami są dwa plastry upiłowane z nieokorowanego pnia. Na konstrukcji zawieszona jest trójkątna płachta z napisem ACTION. Autor jest prawie nagi, z przodu na biodrach zawieszony ma płaski kawałek drewna. Stawia konstrukcję na środku sali i podchodzi do stolika. Rozlewa żubrówkę do kieliszków i w trakcie tych czynności maluje z przodu swojego ciała litery układające się w napis OUT. Na swoich plecach maluje liczbę 70, tłumacząc, że tyle ma lat. Dalej napełniając kieliszki maluje na drewnianej osłonie biodrowej litery OF. Kiedy wódka zostaje rozlana autor zdejmuje osłonę biodrową i stawia ją na podłodze. Nakłada na swój fallus białą i czerwoną farbę. Podchodzi do stojącej obok drewnianej konstrukcji i odciska ślad fallusa na płachcie z napisem ACTION. Następnie stawia tę konstrukcję pionowo, a obciążony osłoną biodrową drążek dźwiga płachtę z odciskiem fallusa wysoko w górę. Napis OUT widnieje na ciele autora, a napis OF ACTION na konstrukcji, która jest dokumentem rzeczowym. Autor wkłada kwiat do butelki i stawia ją przed swoim dziełem. Zaprasza widzów na poczęstunek alkoholem.

 

 

 

Photo by W. Bobrowicz

 

Photo by W. Rusin

 

Photo by W. Rusin

 

Photo by W. Bobrowicz

 

Photo by W. Rusin

 

Photo by W. Rusin

 

Photo by W. Bobrowicz

 

Photo by W. Rusin

 

Photo by W. Bobrowicz

 

Photo by W. Rusin

 

Photo by W. Bobrowicz

 

Photo by W. Rusin

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś