National Exhibition of Young Sculpture

XI – XII 1966

BWA Gallery, Kraków [katalog]
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś