New heaven, new earth?

 X 1986

Church of Divine Mercy, Żytnia Street, Warszawa [catalogue]
manifestation Five Fires
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś