On the way to freedom. Art in Poland and public affairs 1966 – 1994

22 VII – 30 IX 2009

BWA Municipal Gallery, Bydgoszcz [catalogue]
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś