Oracle III

1967

500 x 300 x 130 cm; wood, stone, jute, rope

 

Exhibition “Material documents”, BWA Bydgoszcz, October-November 2004, photo: Wojciech Woźniak

 

Photo by Wojciech Plewiński

Krzysztofory Gallery, Kraków, photo by Janusz Paszek

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś