Painting, graphics, sculpture of the Krakow district of ZPAP

I 1964

BWA Gallery “Arsenał”, Poznań [catalogue]
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś