Philosophical Mass

13 III 1979

Art-Forum Gallery, Łódź

 

Description of the manifestation (unfortunately only in Polish for now):

W sali stoją dwa białe sześciany o wysokości około 80 centymetrów. Oddalone są od siebie o kilka metrów. Na ściankach zwróconych ku sobie widnieją napisy: OŁTARZ ZEWNĘTRZNY i OŁTARZ WEWNĘTRZNY. Na “Ołtarzu zewnętrznym” leży plik arkuszy szarego papieru, stoją kubki z farbą. Na środku sali leży szara płachta z napisem MSZA FILOZOFICZNA Autor wchodzi nagi. Na szyi zawieszony ma egzemplarz gazety. Jest to tygodnik “Kultura”. Podchodzi od “Ołtarza Zewnętrznego”. Pędzlem umoczonym w zielonej farbie składa podpis na arkuszu papieru. Zaraz jednak drugim pędzlem, umoczonym w czarnej farbie, podpis ów przekreśla poziomą linią. Arkusz zostaje powieszony na ścianie przez pracowników galerii. Czynność jest powtarzana, ściany galerii zapełniają się arkuszami papieru, na których zielony podpis przekreślony jest czarną linią. Następnie autor zdejmuje wiszącą na szyi “Kulturę”, mnie ją i podpala na “Ołtarzu Zewnętrznym”. Gazeta płonie na białej skrzyni. Autor tymczasem maluje zieloną farbą podeszwy swoich stóp i odciskając ślady przechodzi do drugiej skrzynki z napisem OŁTARZ WEWNĘTRZNY. Tam maluje na swoim ciele napis DUCH, a na “Ołtarzu wewnętrznym” składa swój podpis. Odwraca płachtę leżącą na środku galerii. Ukazuje się napis WYSTAWA. Autor opuszcza salę.

 

Photo by Ryszard Łucyszyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś