Pink intuition

8 III – 30 III 2008

Królikarnia. Department of the National Museum in Warszawa
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś