Pink Mirror

1970

68 x 55 x 35 cm; wood, paper mâché, mirror, polychrome; work missing

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś