Polish Picture

11 VI 1986

Dziekanka Gallery, Warszawa
manifestation as part of the international meeting Now and Beyond time  (9-13VI)

 

Description of the manifestation (unfortunately only in Polish for now):

Na biały postumencie stoją dwa kubki z farbą i pędzle. Autor wchodzi nagi i oświadcza, że ma zamiar namalować obraz. Białą farbą maluje na przedzie ciała literę B. Następnie zdecydowanym pociągnięciem pędzla kreśli czerwoną pręgę na swoich plecach. Maluje z przodu następną białą literę i ponownie kreśli czerwoną smugę na plecach. Przez pewien czas kontynuuje w ten sposób malowanie obrazu. Przestaje gdy z przodu pojawia się napis BOYCOTT. Wtedy pyta zebranych, czy obraz jest dobry, czy zły. Wywiązuje się dyskusja.

 

 

Photo by Tomasz Sikorski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś