Proncess Z

1987

75 x 80 x 60 cm; plywood, sponge covered with canvas, polychrome
(in the collection of the Center of Polish Sculpture in Orońsko)

 

Photo by Marek Gardulski

Photo by Marek Gardulski

Photo by Maciej Węgrzyn

Photo by Maciej Węgrzyn

Krzysztofory Gallery, Kraków 1988

Krzysztofory Gallery, Kraków 1988

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś