Propaganda Ritual

1973

178 x 186 x 96 cm; wood, canvas, polychrome

 

Photo by Marek Gardulski

Photo by Marek Gardulski

Photo by Marek Gardulski

Photo by Marek Gardulski

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś