Prophecy II, reconstruction of “Live Monument” for the twentieth anniversary of polish march 1968

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś