Puławy 66. 40th anniversary of the Symposium

9V – 8 VI 2008

Ujazdowski Castle Center for Contemporary Art, Warszawa
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś