Pure Work entitlet The Nude

7 II 1981

Krzysztofory Gallery in Kraków
Manifestation held during the opening of the exhibition “Documents of manifestations from 1968-1980”

 

 

Description of the manifestation (unfortunately only in Polish for now):

Wnętrze galerii. Na środku głównej sali stoi duży pień umocowany na krótkich nóżkach. Z przodu pnia widnieje biały napis WARSZTAT. Na pniu leży klocek drewna, na którym widnieje biały napis MATERIAŁ. Akcja. Autor wchodzi okryty krótką tuniką z szarego płótna. Na przedniej części okrycia widnieje biały napis CZYSTE DZIEŁO. Staje przed “warsztatem”, rąbie “materiał” na drobne szczapy i ustawia stosik. Następnie zdejmuje okrycie i kładzie je na posadzce przed pniem. Napis na prostokątnym kawałku szarego płótna pozostaje widoczny. Nagi wraca do “warsztatu” i podpala stosik. Stojąc w świetle coraz mocniejszego ognia bierze pędzel i czarną farbą powoli pisze na swoim ciele słowo AKT. Następnie oprowadza zebranych widzów po wystawie, komentuje swoje prace, które są dokumentami wcześniejszych manifestacji. Na koniec wraca do “warsztatu”, suszy napis na swoim ciele, ubiera płótno z napisem CZYSTE DZIEŁO i gasi ogień. Kawałkiem nadpalonego drewna pisze na przygotowanej wcześniej tekturze słowo DOKUMENT, następnie podpis i datę. Tektura zawisła nad nadpalonym pniem jako dokument manifestacji.

 

Photo by Jacek Szmuc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś