Road

1984

305 x 150 x 300 cm; wood, canvas, polychrome

Fot. Marek Gardulski

Fot. Marek Gardulski

Fot. Marek Gardulski

Fot. Marek Gardulski

Galeria Krzysztofory, Kraków

polichromia
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś