Rococo madness! Fascination with Rococo in Silesia (18th–21st centuries)

14 VII 2023 – 14 I 2024

National Museum in Wrocław [catalogue]

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś