Romanitic Altar

1973

172 x 180 x 45 cm; wood, fabric, leather, horseshoes, canvas, polychrome
(in the collection of the National Museum in Krakow)

 

Fot. Marek Gardulski

Fot. Anna Kłosowska

Fot. Anna Kłosowska

Fot. Anna Kłosowska

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś