Romantic Manifestation

18 XI 2006
Main Market Square in Krakow, second repetition of the 1981 manifesation
Repeating after 25 years

 

Commentary by Jerzy Bereś (unfortunately only in Polish for now)

Przed manifestacją była początkowo zgoda Muzeum Narodowego na wypożyczenie Wózka Romantycznego, który jest jego własnością. Wielomiesięczne starania o zezwolenie na dokonanie akcji zakończyły się odmową Wydziału Administracji Miasta Krakowa. Na skutek interwencji Prezydenta nastąpiła zmiana decyzji. Na kilka dni przed akcją swój sprzeciw wobec wypożyczenia Wózka z muzeum wyraził konserwator. Dopiero po dramatycznych pertraktacjach i dorobieniu specjalnych, nowych kół wyraził on zgodę na wypożyczenie. Podczas manifestacji miła miejsce interwencja Straży Miejskiej i Policji, która przerwała na jakiś czas akcję. Mimo tych przeszkód na Rynku Głównym w Krakowie, dokładnie po 25 latach, o tej samej godzinie, zapłonęły: Ognisko nadziei, Ognisko wolności, Ognisko godności, Ognisko miłości i Ognisko prawdy. Niby “do trzech razy sztuka”. Mimo, że traktuję napisy na rynku jako część tego szczególnego dzieła, bo druga część w postaci Wózka Romantycznego znajduje się w muzeum, również i tym razem zostały one natychmiast zmyte. Dodatkowo to właśnie stało się podstawą do ingerencji Straży Miejskiej i Policji. Bo kto to posprząta?

 

Photo by Artur Tajber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś