Round

1996/7

363 x 195 x 280 cm; wood, canvas, string, polychrome

 

 

Krzysztofory Gallery, photo by Marek Gardulski

Exhibition “Material documents”, BWA Bydgoszcz, October-November 2004, photo: Wojciech Woźniak

Jerzy Bereś’s exhibition at the “Krypta u Pijarów” Gallery, 18 XI-9XII 2022

Jerzy Bereś’s exhibition at the “Krypta u Pijarów” Gallery, 18 XI-9XII 2022

Exhibition “Jerzy Bereś. The spirit of the artist”, Galeria Otwarta Pracownia in Krakow, 19.06-03.07.2015

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś