Salad Bowl

1971

glass, paper mâché, polychrome; work stolen
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś