Salon 2000. Annual Exhibition of ZPAP

16 XII 2000 – 15 I 2001

Former Synagogue Gallery, District Museum in Nowy Sącz [catalogue]
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś